Nasi przedstawiciele w grupie powołującej Radę Seniora

Mamy przyjemność poinformować, że Pan Jarosław Marciniak i Pan Mariusz Sobkowiak zostali członkami grupy roboczej d.s. opracowania zasad powoływania i funkcjonowania Gorzowskiej Rady Seniora przy Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

ratusz