Letnie happeningi

W okresie letnim zorganizowaliśmy 10 happeningów promujących powstanie Rady Seniorskiej, Gorzowskiej Karty Seniora i tworzenia polityki senioralnej w naszym mieście. Podczas tych imprez nasza i współpracujące z nami organizacje seniorskie zebrały ponad 3 tysiące podpisów pod petycją o stworzenie w Gorzowie Karty Seniora.

Gorzowska Karta Seniora

15