Uwagi do projektu Statutu Gorzowskiej Rady Seniora

Przedstawiamy swoje uwagi do projektu Statutu Gorzowskiej Rady Seniora.

regulamin

Z projektem można zapoznać się tutaj: Uchwała i Statut Gorzowskiej Rady Seniorów 04.01.2016

Uważamy, że mankamentem projektu jest to, iż przedstawicieli organizacji seniorskich do Rady Seniora wybierają wszyscy mieszkańcy Gorzowa Wlkp. w głosowaniu a nie lokalne organizacje. We wszystkich innych przypadkach jest zachowana pewna logika, tzn.  Rada Miasta wybiera swoich członków w Radzie Seniorów, 6 przedstawicieli społeczności lokalnej wybiera społeczeństwo a 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych nie mogą wybierać organizacje. Niestety pomysł przedstawiony przez Jarosława Marciniaka podczas posiedzenia grupy roboczej a dotyczący wyboru przedstawicieli organizacji seniorskich przez same organizacje nie zyskał akceptacji i projekt przyjęto w formie jaką publikujemy powyżej.

Swoje uwagi do projektu będzie można jeszcze zgłaszać podczas konsultacji społecznych, których organizację zapowiedziały władze miasta ale na chwilę obecną brak informacji kiedy to nastąpi.

1% dla Seniorów

W ramach projektu „Gorzowska Rada Seniorów” wspólnie z 5 NGO’s (Stowarzyszenie Integracji Lubuskiego Wolontariatu, Fundacja Gorzów dla Seniorów, Stowarzyszenie Złoty Klos, Instytutu Psychologii Pozytywnej oraz Fundacji Animatorzy Przyszłości) przygotowaliśmy na przełomie listopada i grudnia kampanię 1 %, której celem jest zebranie środków na wzmocnienie działań organizacji seniorskich. Kampania rusza 20 lutego i potrwa do 30 kwietnia. W ramach kampanii przeprowadzimy szereg działań promujących konieczność wsparcia środowisk seniorskich i wspólnego budowania polityki senioralnej w naszym mieście.

seniorzy_ulotka_1_ok

Rozpoczęto tworzenie Gorzowskiej Rady Seniorów.

Po miesiącach przygotowań udało się – w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęto tworzenie Gorzowskiej Rady Seniorów.

rada gorzowskich seniorów

Urząd Miasta ogłosił nabór na członków Zespołu roboczego, który będzie odpowiedzialny za stworzenie założeń funkcjonowania Rady, określenie jej kompetencji oraz sposobu naboru członków Gorzowskiej Rady Seniorów. Do zespołu roboczego zgłosił się, m.in. Jarek Marciniak z Fabryki Aktywności Młodych. Zgłoszenia można przesyłać do 19.10. Więcej informacji na stronie miasta www.gorzow.pl

Letnie happeningi

W okresie letnim zorganizowaliśmy 10 happeningów promujących powstanie Rady Seniorskiej, Gorzowskiej Karty Seniora i tworzenia polityki senioralnej w naszym mieście. Podczas tych imprez nasza i współpracujące z nami organizacje seniorskie zebrały ponad 3 tysiące podpisów pod petycją o stworzenie w Gorzowie Karty Seniora.

Gorzowska Karta Seniora

15